Internet

Det finns mycket intressant historia i hur Internet har kommit att bli vad det är idag. Som med så mycket annat i det moderna samhället är det svårt att föreställa sig alla de problem som lösts och de som fortfarande finns kvar. Vint Cerf berättar under en föreläsning på Google hur Internet utvecklades från experiment till världsomspännande nätverk och vilka olyckliga designval som påverkar nätet idag. Grundläggande kunskap för den moderna människan!