Oanvända cykler

När en dator är igång används normalt bara några procent av processorkapaciteten (eller processorcyklerna). Istället för att slösa bort en så avancerad resurs som en modern persondator så kan man låta datorn beräkna saker för mänsklighetens utveckling. Själv började jag med SETI@home efter att ha läst om det i Illustrerad vetenskap år 2001. Att analysera rymdbrus tyckte jag inte var det bästa sättet att föra världen framåt så jag bytte till att köra Folding@home som analyserar hur proteiner viker ihop sig själva för att kunna fylla sin funktion. Just nu kör jag Einstein@home och Climateprediction.net. Den förstnämnda letat efter gravitationsvågor, den andra beräknar hur väl olika klimatmodeller stämmer med verkligheten genom att köra dessa med gamla väderdata och se hur väl mer sentida väder stämmer.