GGA-nervositet

Jo, lite känns det faktiskt att den jag ännu inte har gjort ska visas på Gotland Game Awards. Jag har förberett ett Final Cut Pro-projekt med musik och ungefärlig tajming så jag kan klistra in machinimasekvenserna vartefter de blir klara. Antics ska ju vara enkelt, det är ju hela idén med programmet men helt självklart är det verkligen inte. Lite mer måste jag lära mig och det är stressande. Jag får fortsätta imorgon.