Karttest

Här skickar du in koordinater för viktiga platser på fastigheten.
Vattenbrunn
Avloppsbrunn