Karttest

Här skickar du in koordinater för viktiga platser på fastigheten. Håll apparaten så nära platsen som möjligt, men någon meter ovanför marken.
Vattenbrunn
Avloppsbrunn