Philip Eriksson heter jag, läser och skriver text och programkod, professionellt och ideellt.